Удосконалення психологічного забезпечення управління персоналом

dc.contributor.authorЯрема Владислав Валерійович
dc.contributor.authorYarema Vladyslav Valeriyovych
dc.date.accessioned2023-03-29T07:05:05Z
dc.date.available2023-03-29T07:05:05Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractВ кваліфікаційній роботі теоретично обґрунтувано та перевірено ефективність психологічного забезпечення системи управління персоналом. Визначено концептуальні засади психологічного забезпечення управління персоналом. Описано особливості психотипів керівників. Досліджено сучасні підходи до системи психологічного забезпечення управління персоналом. Впроваджено Програму «Розвиток психологічної компетентності керівника», яка складається з трьох модулів: «Лідерство та ефективне управління», «Адаптація персоналу. Розробка системи адаптації персоналу», «Стресостійкість як особистісна властивість керівників» та визначено її ефективність. In the qualification work, the effectiveness of the psychological support of the personnel management system was theoretically substantiated and verified. Conceptual principles of psychological support of personnel management are defined. Features of psychotypes of managers are described. Modern approaches to the system of psychological support of personnel management have been studied. The Program "Development of psychological competence of the manager" was implemented, which consists of three modules: "Leadership and effective management", "Staff adaptation. Development of a staff adaptation system", "Stress resistance as a personal property of managers" and its effectiveness determined.
dc.identifier.citationЯрема В. В. Удосконалення психологічного забезпечення управління персоналом : кваліфікаційна робота / В. В. Ярема ; наук. кер. М. О. Сова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 113 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua /handle/123456789/111
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectуправлінський персонал, психологічне забезпечення, система управління персоналом.
dc.subjectmanagement personnel, psychological support, personnel management system.
dc.titleУдосконалення психологічного забезпечення управління персоналом
dc.title.alternativeImprovement of psychological support of personnel management
dc.typeOther
Файли