Методика розслідування колабораційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Державний податковий університет
Анотація
Стаття присвячена формулюванню методики розслідування колабораційної діяльності. Проаналізовано, що саме в криміналістичній методиці відображено комплекси методів, засобів, прийомів та рекомендацій типізованого характеру, викладених в описовій або формалізованій формі щодо раціональної організації процесу збирання, оцінки та використання доказової інформації відповідно до специфіки вчинення й розслідування різних злочинних виявів та судового розгляду кримінальних проваджень. The article is devoted to the formulation of methods for investigating collaboration activities. It is analyzed that the forensic methodology reflects a set of methods, tools, techniques and recommendations of a standardized nature, set out in descriptive or formalized form for the rational organization of the collection, evaluation and use of evidence in accordance with the specifics of committing and investigating various criminal acts and criminal proceedings.
Опис
Ключові слова
Стаття присвячена формулюванню методики розслідування колабораційної діяльності. Проаналізовано, що саме в криміналістичній методиці відображено комплекси методів, засобів, прийомів та рекомендацій типізованого характеру, викладених в описовій або формалізованій формі щодо раціональної організації процесу збирання, оцінки та використання доказової інформації відповідно до специфіки вчинення й розслідування різних злочинних виявів та судового розгляду кримінальних проваджень. The article is devoted to the formulation of methods for investigating collaboration activities. It is analyzed that the forensic methodology reflects a set of methods, tools, techniques and recommendations of a standardized nature, set out in descriptive or formalized form for the rational organization of the collection, evaluation and use of evidence in accordance with the specifics of committing and investigating various criminal acts and criminal proceedings., криміналістична методика, криміналістична характеристика, методика розслідування кримінальних правопорушень, розслідування колабораційної діяльності, слідчі (розшукові) дії, слідчі версії, forensic methodology, forensic characteristics, methods of investigation of criminal offenses, investigation of collaboration activities, investigative (search) actions, investigative versions.
Бібліографічний опис
Кузьменко О. В. Методика розслідування колабораційної діяльності. / О. В. Кузьменко, Н. П. Січко // Ірпінський юридичний часопис. – 2022. – Вип. 1 (8). – С. 215–221.
Зібрання