Специфіка управління активами інституційних інвесторів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
К. : КМУ МУБіП
Анотація
Розвиток інституційних інвесторів в Україні останніми роками залишається мало динамічним, що пояснюється недоліками у нормативно-правовому, інформативному забезпеченні, недовірою домогосподарств до фінансових інститутів. Метою дослідження є визначення складу інституційних інвесторів, виявлення їх інвестиційних цілей, обмежень щодо управління активами. Виявлено інвестиційні цілі та їх особливості для інституційних інвесторів. Розкрито зміст дохідності, безпеки, ліквідності та зростання в процесі управління інвестиціями, визначено значення інвестиційного горизонту. Зроблено висновок про необхідність вивчення процесу управління фінансовими інвестиціями з метою повноцінної інтеграції фінансового сектора України в міжнародний ринок капіталу. Development of institutional investors in the Ukraine in recent years is not dynamic due to deficiencies in providing informative and legal frame, institutional mistrust. The study aims to determine the composition of institutional investors to identify their investment objectives, restrictions on asset management. Investment objectives and their features to institutional investors are discovered. Profitability, safety, liquidity and the growth in the investment management is analyzed. The value of investment horizon is proven. The conclusion about the need of studying the process of financial investments with a view to full integration of Ukraine’s financial sector in the international capital market.
Опис
Ключові слова
інституційні інвестори, дохідність, ризик, ліквідність, зростання капіталу, інвестиційний горизонт, institutional investors, profitability, safety, liquidity, growth, investment horizon.
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Специфіка управління активами інституційних інвесторів / Ю. М. Коваленко // Сучасні питання економіки та права : зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 1-2. – С. 89–95.
Зібрання