Специфіка управління активами інституційних інвесторів

dc.contributor.authorКоваленко Юлія Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.authorKovalenko Yulia Mykhailivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-06-08T12:48:36Z
dc.date.available2023-06-08T12:48:36Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractРозвиток інституційних інвесторів в Україні останніми роками залишається мало динамічним, що пояснюється недоліками у нормативно-правовому, інформативному забезпеченні, недовірою домогосподарств до фінансових інститутів. Метою дослідження є визначення складу інституційних інвесторів, виявлення їх інвестиційних цілей, обмежень щодо управління активами. Виявлено інвестиційні цілі та їх особливості для інституційних інвесторів. Розкрито зміст дохідності, безпеки, ліквідності та зростання в процесі управління інвестиціями, визначено значення інвестиційного горизонту. Зроблено висновок про необхідність вивчення процесу управління фінансовими інвестиціями з метою повноцінної інтеграції фінансового сектора України в міжнародний ринок капіталу. Development of institutional investors in the Ukraine in recent years is not dynamic due to deficiencies in providing informative and legal frame, institutional mistrust. The study aims to determine the composition of institutional investors to identify their investment objectives, restrictions on asset management. Investment objectives and their features to institutional investors are discovered. Profitability, safety, liquidity and the growth in the investment management is analyzed. The value of investment horizon is proven. The conclusion about the need of studying the process of financial investments with a view to full integration of Ukraine’s financial sector in the international capital market.
dc.identifier.citationКоваленко Ю. М. Специфіка управління активами інституційних інвесторів / Ю. М. Коваленко // Сучасні питання економіки та права : зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 1-2. – С. 89–95.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/427
dc.language.isouk_UA
dc.publisherК. : КМУ МУБіП
dc.relation.ispartofseriesВип. 1-2.
dc.relation.isreferencedby1. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]: Закон України: від 23.02.06 р. № 3480-IV. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. 2. Рожкова И. В. Экономическая сущность деятельности институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг / И. В. Рожкова, Н. А. Азарян // Финансы и кредит. – 2013. – № 9 (537). – С. 51–55. 3. Черкасова С. В. Наукові підходи до визначення сутнісних ознак інституційного інвестора / С. В. Черкасова // Наука й економіка. – 2014. – № 2 (34). – С.33–38. 4. Шарп У. Инвестиции : [учебник] / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли ; [пер. с англ.]. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 1028 с. 5. Фролова Т.О. Інституційні інвестори в інфраструктурі глобального інвестування / Т.О. Фролова // Ефективна економіка. – 2012. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1z 6. SNA System of National Accounts 2008–2008 SNA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp 7. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Фабоцци Ф. ; [пер. с англ.]. – М. : ИНФРА-М, 2000. – XXVIII, 932 с. 8. Пересада А. А. Фінансові інвестиції : підруч. / Пересада А. А., Коваленко Ю. М. – К.:КНЕУ, 2006. – 728 с. 9. Коваленко Ю. М. Фінансові інструменти в сучасному вимірі / Ю. М. Коваленко // Науковий вісник НУДПСУ. – 2010. – № 2 (49). – С. 84–90.
dc.subjectінституційні інвестори, дохідність, ризик, ліквідність, зростання капіталу, інвестиційний горизонтuk_UA
dc.subjectinstitutional investors, profitability, safety, liquidity, growth, investment horizon.en_EN
dc.titleСпецифіка управління активами інституційних інвесторів
dc.title.alternativeSpecific management of activities of institutional investors
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2016_IR_103.pdf
Розмір:
558.67 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання