Вплив митного реєстру на зону безпеки інтелектуальної власності в сучасних умовах зовнішньоекономічної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економічний вісник
Анотація
У статті проаналізовано заходи, що здійснюються митними органами України для сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України, шляхом введення митного реєстру об’єктів ПІВ, які охороняються відповідно до закону на підставі заяв правовласників. Встановлено, що механізм застосування митного реєстру потрібний для запобіганню порушення ПІВ з метою є недопущення перетину митного кордону піратських та контрафактних товарів. The creation of an effective system of protection and protection of intellectual property in the state is the foundation for an innovative model of economic development of Ukraine, its modernization and increasing competitiveness in the world. Promoting the protection of intellectual property rights at the customs border has always been relevant at different times of Ukraine's development.
Опис
Ключові слова
заходи сприяння, інтелектуальна власність, митні органи, митний реєстр, об’єкти права інтелектуальної власності, правовласник, право інтелектуальної власності., assistance measures, intellectual property, customs authorities, customs register, objects of intellectual property rights, copyright holder, intellectual property rights.
Бібліографічний опис
Борса В. В. Вплив митного реєстру на зону безпеки інтелектуальної власності в сучасних умовах зовнішньоекономічної діяльності / В. В. Борса // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. – 2021. – Випуск 8. – С. 30–39.
Зібрання