Правознавство

dc.contributor.authorАлієв Роман Вагіфовичuk_UA
dc.contributor.authorАлфьорова Тетяна Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorАніщенко Михайло Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorБоднарчук Олег Григоровичuk_UA
dc.contributor.authorБоднарчук Оксана Іванівнаuk_UA
dc.contributor.authorБорисова Юлія Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorВоронін Владислав Валерійовичuk_UA
dc.contributor.authorГалабурада Надія Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorДелія Юрій Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorЗолотарьова Марія Карлівнаuk_UA
dc.contributor.authorІванов Ігор Євгенійовичuk_UA
dc.contributor.authorКопотун Ігор Миколайовичuk_UA
dc.contributor.authorКоропатнік Ігор Михайловичuk_UA
dc.contributor.authorЛегеза Євген Олександровичuk_UA
dc.contributor.authorЛежнєва Тетяна Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorЛопатько Світлана Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorМакарова Тетяна Петрівнаuk_UA
dc.contributor.authorМарченко Євген Олександровичuk_UA
dc.contributor.authorПалєєва Юлія Сергіївнаuk_UA
dc.contributor.authorПєтков Валерій Петровичuk_UA
dc.contributor.authorПєтков Сергій Валерійовичuk_UA
dc.contributor.authorПробко Ілля Борисовичuk_UA
dc.contributor.authorСоболь Євгеній Юрійовичuk_UA
dc.contributor.authorСпицька Ліана Вікторівнаuk_UA
dc.contributor.authorХорошун Олександр Віталійовичuk_UA
dc.contributor.authorЧерноп’ятов Станіслав Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorШкабаро Вероніка Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorAliev Roman Vagifovichen_EN
dc.contributor.authorAlfyorova Tetyana Mykolaivnaen_EN
dc.contributor.authorAnishchenko Mykhailo Anatoliyovychen_EN
dc.contributor.authorBodnarchuk Oleg Hryhorovychen_EN
dc.contributor.authorBodnarchuk Oksana Ivanivnaen_EN
dc.contributor.authorBorisova Yuliya Volodymyrivnaen_EN
dc.contributor.authorVoronin Vladyslav Valeryovichen_EN
dc.contributor.authorGalaburada Nadiya Anatolyivnaen_EN
dc.contributor.authorDelia Yurii Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorZolotaryova Maria Karlivnaen_EN
dc.contributor.authorIvanov Ihor Evgeniyovychen_EN
dc.contributor.authorKopotun Ihor Mykolayovychen_EN
dc.contributor.authorKoropatnik Ihor Mykhailovychen_EN
dc.contributor.authorLegeza Yevhen Oleksandrovichen_EN
dc.contributor.authorLezhneva Tetyana Mykolayivnaen_EN
dc.contributor.authorLopatko Svitlana Vasylivnaen_EN
dc.contributor.authorMakarova Tetyana Petrovnaen_EN
dc.contributor.authorMarchenko Evgeny Oleksandrovychen_EN
dc.contributor.authorPaleeva Yulia Serhiyivnaen_EN
dc.contributor.authorPetkov Valery Petrovychen_EN
dc.contributor.authorPetkov Serhiy Valeriyovychen_EN
dc.contributor.authorProbko Ilya Borisovychen_EN
dc.contributor.authorSobol Yevgeny Yuriyovychen_EN
dc.contributor.authorSpitzka Liana Viktorivnaen_EN
dc.contributor.authorKhoroshun Oleksandr Vitaliyovychen_EN
dc.contributor.authorChernpyatov Stanislav Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorShkabaro Veronika Mykolayivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-10-13T09:01:00Z
dc.date.available2023-10-13T09:01:00Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractНавчальний посібник «Правознавство» спрямований на формування цілісного уявлення щодо теоретичних надбань у сфері права. Авторами проаналізовано значний обсяг теоретичного матеріалу, а також стан сучасного національного законодавства. Видання буде корисним для здобувачів як спеціальності «Право», так і інших спеціальностей. Матеріал навчального посібника стане у пригоді й аспірантам, викладачам та широкому колу фахівців. The textbook «Jurisprudence» is aimed at forming a holistic view of the theoretical achievements in the field of law. The authors analyzed a significant amount of theoretical material, and also the state of modern national legislation. The publication will be useful for applicants as a specialty «Law» and other specialties. Textbook material will be useful for graduate students, teachers and a wide range of professionals.
dc.identifier.citationПравознавство : навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Пєткова ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпро, 2020. – 360 с
dc.identifier.isbn978-966-434-495-8
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/815
dc.language.isouk_UA
dc.publisherДніпро
dc.subjectконституційне, цивільне, сімейне, трудове, господарське, митне, медичне правоuk_UA
dc.subjectconstitutional, civil, family, labor, economic, customs, medical lawen_EN
dc.titleПравознавство
dc.title.alternativeScience of law
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
posibnyk_2020_IR_396.pdf
Розмір:
5.57 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис: