Ленд-ліз в СРСР: продовольча компонента

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Історія торгівлі, податків та мита
Анотація
Стаття присвячена дослідженню питань організації продовольчих поставок в Радянський Союз за системою ленд-лізу. З’ясовано причини, що обумовили їх необхідність та важливість для потреб діючої армії та тилу. Визначено що найбільше значення в іноземних продовольчих поставках мали хлібопродукти, тваринні та рослинні жири, цукор, консерви та концентрати. Зроблено висновки, про те що поставки продовольства допомогли не лише втримати ситуацію на фронті, але й мали гуманітарний аспекти, рятуючи десятки та сотні життів в радянському тилу. The article deals with the organization of food supplies to the Soviet Union on the Lend-Lease system. The reasons that caused their necessity and importance for the needs of the current army and the rear were determined. It was determined that the greatest importance in foreign food supplies was made by bakery products, animal and vegetable fats, sugar, canned food and concentrates. It was concluded that food supplies helped not only keep the situation on the front, but also had humanitarian aspects, saving tens and hundreds of lives in the Soviet rear.
Опис
Ключові слова
ІІ Світова війна; ленд-ліз, США; СРСР; продовольство; голод; постачання, II World War; Lend-Lys, USA; The USSR; food; famine; supply
Бібліографічний опис
Фрадинський О. А. Ленд-ліз в СРСР: продовольча компонента / О. А. Фрадинський // Історія торгівлі, податків та мита. – 2018. – № 1-2 (17-18). – С. 81–94.
Зібрання