Правове регулювання якості та безпеки продуктів харчування в Україні

Анотація
У матеріалах розглядаються актуальні теоретичні, методологічні та практичні проблеми техногенно-екологічної безпеки України в сучасний період та в перспективі. Значна увага приділена: сталому розвитку України в умовах євроінтеграції; проблемам якості та екологічної безпеки продукції/послуг; формуванню екологічного світогляду, культури безпеки та здоров’я населення. The materials consider topical theoretical, methodological and practical problems of technogenic and ecological safety of Ukraine in the modern period and in the future. Considerable attention is paid to: sustainable development of Ukraine in the context of European integration; problems of quality and environmental safety of products / services; formation of ecological worldview, culture of safety and health of the population.
Опис
Ключові слова
сталий розвиток України, євроінтеграція, екологічний світогляд, екологічна безпека продукції/послуг, безпека та здоров’я населення, sustainable development of Ukraine, European integration, ecological worldview, ecological safety of products / services, safety and health of the population
Бібліографічний опис
Цимбалюк С. Я. Правове регулювання якості та безпеки продуктів харчування в Україні / С. Я. Цимбалюк, К. В. Вальчук // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2020 : матер. Х Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 20-29 жовтня 2020 р / Ун-т ДФС України, ННІ інформаційних технологій, Каф. товарознавства та техногенно-екологічної безпеки. – Ірпінь, 2020. – С. 108–113.
Зібрання