Місце України на світовому ринку військово-технологічної продукції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Фінансовий простір
Анотація
Досліджено сучасний стан і динаміку розвитку світового ринку зброї. Виокремлено основних експортерів та імпортерів у цьому сегменті. Проведено оцінку місця України як експортера озброєння на світовий ринок. Запропоновано напрями підвищення ефективності використання військово-технологічного потенціалу України. The current state and dynamics of the world arms market development are investigated. Selected key exporters and importers in this segment. An estimation of the place of Ukraine as an exporter of weapons on the world market is carried out. Proposed ways to increase the effi ciency of the use of military-technological potential of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Cвітовий ринок озброєнь, військово-технологічна продукція, глобалізація, міжнародна економіка, імпортери-експортери зброї., The global arms market, military technology products, globalization, international economics, arms importers and exporters.
Бібліографічний опис
Коляда О. В. Місце України на світовому ринку військово-технологічної продукції / О. В. Коляда, С. Е. Тригуб // Фінансовий простір. – 2018. – № 1. (29). – С. 59–66.
Зібрання