Посередництво психолога при подоланні конфліктів у колективі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У першому розділі проводиться аналіз теоретичних та методологічних проблем посередництва як можливого вирішення конфліктів психологом. У другому розділі описані особливості застосування психологом технологій в процесі посередництва. У третьому розділі наводяться результати дослідження особливостей психологічного забезпечення оптимізації діяльності в конфліктних ситуаціях працівників Управління праці та соціального захисту населення Солом'янської РДА. Тренінг можна пропонувати як практичний посібник для психолога-посередника, який працює зі спеціалістами колективів Управлінь праці та соціального захисту населення державних адміністрацій. The first chapter analyzes the theoretical and methodological problems of mediation as a possible resolution of conflicts by a psychologist. The second chapter describes the features of the psychologist's use of technologies in the process of mediation. In the third section, the results of the study of the peculiarities of psychological support for optimization of activities in conflict situations of employees of the Department of Labor and Social Protection of the Population of the Solomian RDA are presented. The training can be offered as a practical guide for a psychologist-intermediator who works with specialists from the teams of the Departments of Labor and Social Protection of the population of state administrations.
Опис
Ключові слова
конфлікти, конфліктність, посередництво; посередник -психолог; працівники соціальних служб; тренінг., conflicts, conflict, mediation; mediator - psychologist; workers of social services; training.
Бібліографічний опис
Касіч З. В. Посередництво психолога при подоланні конфліктів у колективі : кваліфікаційна робота / З. В. Касіч ; наук. кер. С. О. Дєніжна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф.психології, педагогіки та соціології — Ірпінь, 2023. – 100 с.