Вирішення гендерних конфліктів у трудовому колективі засобами афірмативного підходу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі проаналізовано теоретико-методологічні основи вирішення гендерних конфліктів в трудовому колективі; емпірично досліджено гендерні конфлікти в трудовому колективі; розроблено практичні рекомендації щодо вирішення гендерних конфліктів засобами афірмативного підходу The paper analyzes the theoretical and methodological foundations of solving gender conflicts in the workforce; gender conflicts in the workforce were empirically investigated; practical recommendations for solving gender conflicts by means of an affirmative approach have been developed
Опис
Ключові слова
гендерні конфлікти, трудовий колектив, афірмативний підхід, психологічний клімат, gender conflicts, workforce, affirmative approach, psychological climate
Бібліографічний опис
Волков Д. І. Вирішення гендерних конфліктів у трудовому колективі засобами афірмативного підходу : кваліфікаційна робота / Д. І. Волков ; наук. кер. С. О. Дєніжна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. психології, педагогіки та суспільних дисциплін. Ірпінь, 2024. 58 с.