Особливості методології тестового контролю з математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Umeå, Sweden
Анотація
У даній роботі розглянуто та узагальнено особливості та способи удосконалення тестового контролю знань на заняттях з математики. Проаналізовано сучасний стан здійснення тестування під час освітнього процесу. Оптимальне оцінювання навчальних досягнень учнів залежить від правильного підбору матеріалів, методології та планів тестового контролю. This paper considers and summarizes the features and methods of improving test control of knowledge in mathematics. The current state of testing during the educational process is analyzed. The optimal assessment of students' academic achievements depends on the correct selection of materials, methodology and test control plans.
Опис
Ключові слова
методологія тестового контролю, тести, методика математики, methodology of test control, tests, methods of mathematics
Бібліографічний опис
Чернобай О. Б. Особливості методології тестового контролю з математики [Електронний ресурс] / О. Б. Чернобай, Р. В. Каневський // Scientific Collection «InterConf», (75): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization», 19-20 September 2021. – Umeå, Sweden, 2021. – № 75. – Р. 76–81. – Режим доступу : https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.09.2021.010
Зібрання