Вплив монетарної політики центральних банків на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено встановлення зв'язку між грошово-кредитною політикою центральних банків (ЦБ) та діяльністю суб’єктів міжнародного бізнесу. • вивчено економічний зміст та механізм впровадження монетарної політики; • проаналізовано вплив монетарних інструментів Європейського центрального банку на економіку загалом та на суб’єктів міжнародного бізнесу; • досліджено вплив монетарної політики ЦБ на стратегічні альянси та акціонерні товариства; • визначено ведення монетарної політики НБУ та його взаємозв’язок з ЄЦБ; • розроблено рекомендації щодо вдосконалення підходів оцінювання ефективності монетарної політики. The paper examines the establishment of a connection between the monetary policy of central banks (CB) and the activities of international business entities. • studied the economic content and mechanism of monetary policy implementation; • the influence of the monetary instruments of the European Central Bank on the economy in general and on international business subjects was analyzed; • the influence of the Central Bank's monetary policy on strategic alliances and joint-stock companies was investigated; • the conduct of the NBU's monetary policy and its relationship with the ECB are defined; • recommendations on improving approaches to evaluating the effectiveness of monetary policy were developed.
Опис
Ключові слова
монетарна політика, центральні банки, суб'єкти міжнародного бізнесу, економічний вплив, процентні ставки, грошова маса, курс національної валюти, ЄЦБ, ФРС СІЛА, НБУ, фінансова стабільність, економічний розвиток, глобальна економіка, міжнародні ринки, конкурентоспроможність, інвестиції, фінансові ризики, макроекономічна політика, monetary policy, central banks, subjects of international business, economic influence, interest rates, money supply, national currency rate, ECB, Federal Reserve Bank, NBU, financial stability, economic development, global economy, international markets, competitiveness, investments, financial risks , macroeconomic policy
Бібліографічний опис
Тихонова Є. В. Вплив монетарної політики центральних банків на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу : кваліфікаційна робота / Є. В. Тихонова ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 64 с.