Облік та оподаткування капітальних інвестицій підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – розкриття діючих методик обліку і податкового консультування капітальних інвестицій на залізорудному підприємстві. Предметом дослідження є теоретико-методичні й практичні питання, які визначають методику обліку і податкового консультування капітальних інвестицій на створення, придбання (поліпшення), введення в експлуатацію необоротних активів тощо. Об’єктом дослідження є процес обліку і оподаткування на ПАТ «Інгулецький ГЗК». За результатами дослідження сформульовані шляхи вдосконалення обліку, оподаткування та аналізу капітальних інвестицій в Україні. Одержані результати можуть бути використані у роботі національних державних та приватних підприємств. The purpose of the work is to disclosure of current methods of accounting and tax consulting of capital investments at the iron ore enterprise. The subject of research is a there are theoretical-methodical and practical issues that determine the methodology of accounting and tax consulting of capital investments for the creation, acquisition (improvement), commissioning of non-current assets, etc. The object of research there is a process of accounting and taxation at PJSC "Inguletsky GZK". According to the results of the research, ways of improving accounting, taxation and analysis of capital investments in Ukraine. The obtained results in the work of national state and private enterprises.
Опис
Ключові слова
оподаткування, капітальні інвестиції, облік, контроль, консультування, taxation, capital investments, accounting, control, consulting
Бібліографічний опис
Мокляк К. Є. Облік та оподаткування капітальних інвестицій підприємств : кваліфікаційна робота / К. Є. Мокляк ; наук. кер. Я. О. Ізмайлов ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 119 с.