Облік та оподаткування капітальних інвестицій підприємств

dc.contributor.authorМокляк Катерина Євгеніївна
dc.contributor.authorMoklyak Kateryna Yevgeniyivna
dc.date.accessioned2023-04-26T12:30:45Z
dc.date.available2023-04-26T12:30:45Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи – розкриття діючих методик обліку і податкового консультування капітальних інвестицій на залізорудному підприємстві. Предметом дослідження є теоретико-методичні й практичні питання, які визначають методику обліку і податкового консультування капітальних інвестицій на створення, придбання (поліпшення), введення в експлуатацію необоротних активів тощо. Об’єктом дослідження є процес обліку і оподаткування на ПАТ «Інгулецький ГЗК». За результатами дослідження сформульовані шляхи вдосконалення обліку, оподаткування та аналізу капітальних інвестицій в Україні. Одержані результати можуть бути використані у роботі національних державних та приватних підприємств. The purpose of the work is to disclosure of current methods of accounting and tax consulting of capital investments at the iron ore enterprise. The subject of research is a there are theoretical-methodical and practical issues that determine the methodology of accounting and tax consulting of capital investments for the creation, acquisition (improvement), commissioning of non-current assets, etc. The object of research there is a process of accounting and taxation at PJSC "Inguletsky GZK". According to the results of the research, ways of improving accounting, taxation and analysis of capital investments in Ukraine. The obtained results in the work of national state and private enterprises.
dc.identifier.citationМокляк К. Є. Облік та оподаткування капітальних інвестицій підприємств : кваліфікаційна робота / К. Є. Мокляк ; наук. кер. Я. О. Ізмайлов ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 119 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/207
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectоподаткування, капітальні інвестиції, облік, контроль, консультування
dc.subjecttaxation, capital investments, accounting, control, consulting
dc.titleОблік та оподаткування капітальних інвестицій підприємств
dc.title.alternativeAccounting and taxation of capital investments of enterprises
Файли