Специфіка міжнародного податкового і корпоративного планування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – виявити сучасні тенденції в процесі податкового планування ТНК, комплексно розкривши позитивні та негативні аспекти їх діяльності щодо економії податкових виплат компанії та визначити шляхи врегулювання міжнародного податкового планування на сучасному етапі. Предметом дослідження є виступають економічні відносини в процесі міжнародного податкового і корпоративного планування під час здійснення діяльності ТНК. Об’єктом дослідження є податкове планування ТНК. Одержані результати можуть бути використані при визначенні заходів для регулювання міжнародного податкового й корпоративного планування. The purpose of the study is to identify current trends in the process of tax planning of TNCs, comprehensively disclosing the positive and negative aspects of their activities aimed at saving tax payments by the company and to determine the ways of regulating international tax planning at the present stage. The subject of the study is the economic relations in the process of international tax and corporate planning in the course of TNCs' activities. The object of the study is tax planning of TNCs. The results obtained can be used in determining measures to regulate international tax and corporate planning.
Опис
Ключові слова
міжнародне податкове планування, ТНК, офшорні юрисдикції, international tax planning, MNCs, offshore jurisdictions
Бібліографічний опис
Давиденко О. О. Специфіка міжнародного податкового і корпоративного планування : кваліфікаційна робота / О. О. Давиденко ; наук. кер. І. А. Прокопенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 98 с.