Специфіка міжнародного податкового і корпоративного планування

dc.contributor.authorДавиденко Олександр Олександрович
dc.contributor.authorDavydenko Oleksandr Oleksandrovych
dc.date.accessioned2023-04-27T11:24:44Z
dc.date.available2023-04-27T11:24:44Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи – виявити сучасні тенденції в процесі податкового планування ТНК, комплексно розкривши позитивні та негативні аспекти їх діяльності щодо економії податкових виплат компанії та визначити шляхи врегулювання міжнародного податкового планування на сучасному етапі. Предметом дослідження є виступають економічні відносини в процесі міжнародного податкового і корпоративного планування під час здійснення діяльності ТНК. Об’єктом дослідження є податкове планування ТНК. Одержані результати можуть бути використані при визначенні заходів для регулювання міжнародного податкового й корпоративного планування. The purpose of the study is to identify current trends in the process of tax planning of TNCs, comprehensively disclosing the positive and negative aspects of their activities aimed at saving tax payments by the company and to determine the ways of regulating international tax planning at the present stage. The subject of the study is the economic relations in the process of international tax and corporate planning in the course of TNCs' activities. The object of the study is tax planning of TNCs. The results obtained can be used in determining measures to regulate international tax and corporate planning.
dc.identifier.citationДавиденко О. О. Специфіка міжнародного податкового і корпоративного планування : кваліфікаційна робота / О. О. Давиденко ; наук. кер. І. А. Прокопенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 98 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/231
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectміжнародне податкове планування, ТНК, офшорні юрисдикції
dc.subjectinternational tax planning, MNCs, offshore jurisdictions
dc.titleСпецифіка міжнародного податкового і корпоративного планування
dc.title.alternativeSpecifics of international tax and corporate planning
Файли