Становлення та розвиток князівської влади в Київській Русі в ІХ – на початку ХІІ ст.

Анотація
У монографії досліджується становлення і розвиток князівської влади та її вплив на державотворчі процеси в Київській Русі.Піддано аналізу процес об`єднання Півночі та Півдня Русі в єдину державу.Виявлено фактори, які сприяли даному процесу, серед яких економічні, логістичні, експансіоністські, централізаційні та інші. В роботі досліджено аспекти князівської генеалогії та її вплив на процес об'єднання Русі.Авторами було класифіковано функції князівської влади як у дохристиянський, так і в християнський періоди, встановленно пріоритетність регулятивної функції в процесі державотворення та вплив прийнятя християнства на формування нових функцій держави. In the monograph, the formation and development of the princely power and the flow of power to the power-building processes in Kiev Rusi can be seen. The analysis of the process of converting Pivnochi and Pivdnya Rus to a single state is given. Factors emerged, which were given to this process, the middle economics, logistic, expansive, centralized and centralized. In the robot, the aspect of the princely genealogy and the flow to the process of integrating Russia has been introduced. The authors have classed the functions of the princely power as in the pre-Christian period, and in the Christian period, established the priority of the regulatory function in the process of state creation and injecting the adoption of Christianity into the formation of new functions.
Опис
Ключові слова
правовий нігілізм, давньоруський князь, полюддя, ринок збуту товарів, язичницька реформа, віче, лихварство, legal nіgіlіzm, old Russian prince, polyuddya, rinok zbutu todovіv, yazychnitska reform, vіche, recklessness
Бібліографічний опис
Шевченко А. Є. Становлення та розвиток князівської влади в Київській Русі в ІХ – на початку ХІІ ст. / А. Є. Шевченко, С. В. Кудін, А. А. Настюк. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 468 с.
Зібрання