Боргова складова забезпечення стійкості публічних фінансів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В процесі дослідження було поглиблено теоретичні засади боргової стійкості, досліджено основні тенденції у сфері державного боргу та оцінено його динаміку. Боргова стійкість та боргова безпека держави знаходиться на критично низькому рівні тому потребує впровадження певних заходів та змін. Основним завданням є ефективне управління державним зовнішнім та внутрішнім боргом та поступове його зменшення In the course of the research, the theoretical foundations of debt sustainability were deepened, the main trends in the field of public debt were investigated, and its dynamics were assessed. The debt sustainability and debt security of the state is at a critically low level, therefore it requires the implementation of certain measures and changes. The main task is the effective management of the state external and internal debt and its gradual reduction
Опис
Ключові слова
боргова стійкість, борговий захист, публічні фінанси, система державних фінансів, боргова політика, debt sustainability, debt protection, public finance, public finance system, debt policy
Бібліографічний опис
Гудь С. Р. Боргова складова забезпечення стійкості публічних фінансів : кваліфікаційна робота / С. Р. Гудь ; наук. кер. Л. П. Довгань ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 54 с.