Методика формування навиків тотожних перетворень в основній школі

dc.contributor.authorСемко Микола Миколайовичuk_UA
dc.contributor.authorСкасків Лілія Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorЯрова Оксана Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorSemko Mykola Mykolaiovychen_EN
dc.contributor.authorSkaskiv Lilia Vasylivnaen_EN
dc.contributor.authorYarova Oksana Anatoliivnaen_EN
dc.date.accessioned2024-02-26T15:24:06Z
dc.date.available2024-02-26T15:24:06Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти викладання теми «Вивчення тотожних перетворень раціональних та ірраціональних виразів» в основній школі. Узагальнено рекомендації щодо ознайомлення учнів із основними методами розв’язування раціональних та ірраціональних виразів, розкрито зміст кожного методу, вказано особливості їх використання. Розглянуто методики викладання тотожних перетворень у загальноосвітніх закладах та їх удосконалення. Представлено основні вимоги до виконання тотожних перетворень. Визначено основне завдання для вчителя. Показані навички, які здобувають учні при вивченні даної теми. Визначено, що при засвоєнні в учнів навичок і умінь виконання тотожних перетворень різних виразів, потрібно не лише вміти зводити вирази до стандартного вигляду, а також необхідно навчитися подавати вираз у зручному для розв’язування конкретної задачі вигляді. The article examines the theoretical and practical aspects of teaching the topic "Study of identical transformations of rational and irrational expressions" in primary school. Recommendations for familiarizing students with the main methods of solving rational and irrational expressions are summarized, the content of each method is disclosed, and the specifics of their use are indicated. Methods of teaching identical transformations in general educational institutions and their improvement are considered. The main requirements for performing identical transformations are presented. The main task for the teacher is defined. The skills that students acquire when studying this topic are shown. It was determined that when teaching students the skills and abilities to perform identical transformations of various expressions, it is necessary not only to be able to reduce expressions to a standard form, but also to learn to present an expression in a form convenient for solving a specific problem.
dc.identifier.citationСемко М. М. Методика формування навиків тотожних перетворень в основній школі / М. М. Семко, О. А .Ярова, Л. В. Скасків // Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises», 26-28 February, Tokyo, Japan. – 2023. – № 144. – С. 204–211.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1443
dc.language.isouk_UA
dc.publisherTokyo, Japan
dc.relation.ispartofseries№ 144.
dc.relation.isreferencedby1. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підручник для студентів математичних спеціальностей педагогічних навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2000. – 512 с. 2. Моторіна В.Г. Технологія підготовки вчителя математики до уроку. Навч. посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних навчальних закладів. / Моторіна В.Г. - Х.: фірма ―РЦНІТ‖, 1998 - 160с. 3. Істер О.С. Алгебра: Підруч. для 7 кл загальноосвіт. навч. закл. / Істер О.С. - К.:Освіта, 2007. - 223с. 4. Журавель В.М. Тотожність одна – способи доведення різні// Журавель В.М./ Методичний пошук вчителя математики: зб. наук. праць за матеріалами І Всеукр. дистанц. наук.-практ. конф., 16 березня 2017 р. /Міністерство освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця, 2017 –269 с. 48-52. 5. Бевз Г.П. Методика викладання математики: Навч. посібник.– 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 1989. – 367 с.: іл. 6. Semko, N. N., Skaskiv, L. V., & Yarovaya, O. A. (2020). Linear groups saturated by subgroups of finite central dimension. Algebra and Discrete Mathematics, 29(1), 117–128. doi:10.12958/adm1317 7. Ярова О.А. О группах, близких к метагамильтоновым: Вісник Дніпропетровського університету: Серія: Математика – 2009 – С. 110- 118 8. Семко М.М., Ярова О.А. Групи, в яких підгрупи, що не є нормальними, близькі до абелевих груп: Вісник Дніпропетровського університету: Серія: Математика – 2011(16) – С. 113-122 9. Семко М.М., Ярова О.А., Скасків Л.В. Основні поняття сучасної алгебри. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – 128 с. –(Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 81)
dc.subjectматематика; вираз; тотожність; нерівності; рівняння, раціональні та ірраціональні виразиuk_UA
dc.subjectmath; expression; identity; inequalities; equations, rational and irrational expressionsen_EN
dc.titleМетодика формування навиків тотожних перетворень в основній школі
dc.title.alternativeMethodology of formation of skills of identical transformations in primary school
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2023_IR_958.pdf
Розмір:
2.65 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання