Внутрішній потенціал розвитку економіки територіальної громади та його використання

dc.contributor.authorЛевчук Андрій Олександрович
dc.contributor.authorLevchuk Andriy Oleksandrovych
dc.date.accessioned2024-03-05T13:36:03Z
dc.date.available2024-03-05T13:36:03Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ дипломній роботі обґрунтовано теоретико-методичні засади і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення використання внутрішнього потенціалу територіальних громад для економічного розвитку, підвищення їх конкурентоспроможності в сучасних умовах воєнного стану й післявоєнного відновлення територій. Досліджено теоретико-методичні та прикладні підходи до організації процесу ефективного використання внутрішнього потенціалу територіальної громади в умовах сучасних викликів воєнного стану. The thesis substantiates the theoretical and methodological foundations and the development of practical recommendations for improving the use of the internal potential of territorial communities for economic development, increasing their competitiveness in the modern conditions of martial law and post-war reconstruction of territories. The theoretical-methodical and applied approaches to the organization of the process of effective use of the internal potential of the territorial community in the conditions of modern challenges of martial law have been studied.
dc.identifier.citationЛевчук А. О. Внутрішній потенціал розвитку економіки територіальної громади та його використання : кваліфікаційна робота / А. О. Левчук ; наук. кер. І. А. Максименко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики та сталого розвитку. Ірпінь, 2024. 87 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1524
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectтериторіальна громада, потенціал територіальної громади, фінансовий потенціал територіальної громади, інвестиційна стратегія територіальної громади
dc.subjectterritorial community, potential of territorial community, financial potential of territorial community, investment strategy of territorial community
dc.titleВнутрішній потенціал розвитку економіки територіальної громади та його використання
dc.title.alternativeThe internal potential of the development of the economy of the territorial community and its use
Файли