Позатренувальні засоби підвищення та відновлення працездатності у кваліфікованих спортсменів легкоатлетів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В кваліфікаційній роботі розглянуті питання шляхів підвищення фізичної та функціональної підготовленості бігунів на короткі дистанції, шляхом застосування поза тренувальних засобів підвищення працездатності спортсмена. Був здійснений аналіз їх впливу показники швидкісних та швидкісно-силових можливостей організму спортсмена. Також проаналізовано доцільність використання поза тренувальних засобів на етапі безпосередньої підготовки до змагань. In the qualification paper, the issues of ways to increase the physical and functional readiness of short-distance runners are considered, through the use of non-training means of increasing the athlete's working capacity. An analysis of their influence on indicators of speed and speed-power capabilities of the athlete's body was carried out. The expediency of using outdoor training equipment at the stage of direct preparation for the competition was also analyzed.
Опис
Ключові слова
позатренувальні засоби, бігуни на короткі дистанції, працездатність, тренованість, фізична та функціональна підготовленість., post-training equipment, short-distance runners, performance, training, physical and functional fitness
Бібліографічний опис
Добров В. А. Позатренувальні засоби підвищення та відновлення працездатності у кваліфікованих спортсменів легкоатлетів : кваліфікаційна робота / В. А. Добров ; наук. кер. Н. Ю. Довгань ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 61 с.