Розвиток міжнародної логістичної системи України в умовах євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета дослідження - полягає у розвитку міжнародної логістичної системи України в умовах євроінтеграції. Завдання: 1. Надати теоретичні основи дослідження міжнародної логістичної системи 2. Описати сутність міжнародної логістичної системи 3. Сформувати роль міжнародної логістичної системи в розвитку міжнародних економічних відносин 4. Дослідити практичні аспекти розвитку міжнародної логістичної системи України в умовах євроінтеграції 5. Проаналізувати тенденції розвитку міжнародної логістичної системи 6. Оцінити транспортного потенціалу України 7. Описати проблеми та перспективи розвитку міжнародної логістичної системи України в умовах євроінтеграції Об’єктом дослідження є міжнародні логістичні бізнес процеси в умовах євроінтеграції. The purpose of the study is to develop the international logistics system of Ukraine in the conditions of European integration. Task: 1. To provide the theoretical basis for the study of the international logistics system 2. Describe the essence of the international logistics system 3. To form the role of the international logistics system in the development of international economic relations 4. To investigate the practical aspects of the development of the international logistics system of Ukraine in the conditions of European integration 5. To analyze the development trends of the international logistics system 6. Assess the transport potential of Ukraine 7. Describe the problems and prospects of the development of the international logistics system of Ukraine in the conditions of European integration The object of the research is international logistics business processes in the conditions of European integration.
Опис
Ключові слова
сутність міжнародної логістичної системи, поняття логістика, концепція маркетингу, логістичні бізнес-процеси, транспортна система України, розвиток міжнародної логістичної системи України в умовах євроінтеграції, the essence of the international logistics system, the concept of logistics, the concept of marketing, logistics business processes, the transport system of Ukraine, the development of the international logistics system of Ukraine in the conditions of European integration
Бібліографічний опис
Куліненко В. В., Розвиток міжнародної логістичної системи України в умовах євроінтеграції : кваліфікаційна робота / В. В. Куліненко ; наук. кер. Д. О. Лазаренко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 77 с.