Аудит та аналіз матеріальних витрат виробничого підприємства

dc.contributor.authorДанилюк Владислав Олегович
dc.contributor.authorDanilyuk Vladyslav Olegovych
dc.date.accessioned2023-04-25T07:49:20Z
dc.date.available2023-04-25T07:49:20Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглянуто сутність та зміст розробки рекомендацій по управлінню матеріальними витратами підприємства, визначення шляхів їх зниження на основі проведеного аналізу та контролю. Теоретичною й методологічною основою роботи є наукові розробки вітчизняних і закордонних вчених в галузі обліку, аналізу, контролю, фінансів підприємств, економіки та фінансового менеджменту. Для досягнення поставленого результату в роботі застосовані діалектичний метод пізнання, метод аналізу, метод порівняння макроекономічних показників, порівняльні економічно-правові аналітичні дослідження. In the qualification work, the essence and content of the development of recommendations for the management of material costs of the enterprise, determination of ways of their reduction based on the conducted analysis and control were considered. The theoretical and methodological basis of the work is the scientific development of domestic and foreign scientists in the field of accounting, analysis, control, enterprise finance, economics and financial management. To achieve the set result, the dialectical method of cognition, the method of analysis, the method of comparing macroeconomic indicators, and comparative economic and legal analytical studies are applied in the work.
dc.identifier.citationДанилюк В. О. Аудит та аналіз матеріальних витрат виробничого підприємства : кваліфікаційна робота / В. О. Данилюк ; наук. кер. М. М. Мельник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 71 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/183
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectаудит, аналіз, матеріальні витрати, виробниче підприємство.
dc.subjectaudit, analysis, material costs, production enterprise.
dc.titleАудит та аналіз матеріальних витрат виробничого підприємства
dc.title.alternativeAudit and analysis of material costs of the production enterprise
Файли