Наукові праці науково-педагогічних працівників (2021 рік)

Анотація
Бібліографічний покажчик «Наукові праці науково-педагогічних працівників» продовжує серію «Наукові здобутки Державного податкового університету» У бібліографічному покажчику систематизовано науковий доробок викладачів Університету за 2021 рік. Для покращення інформаційного пошуку додатково надаються допоміжні покажчики: покажчик назв праць та алфавітний іменний покажчик. Розрахований на науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, викладачів і працівників закладів освіти. The bibliographic index "Scientific works of scientific and pedagogical workers" continues the series "Scientific achievements of the State Tax University". To improve information search, auxiliary indexes are additionally provided: an index of titles of works and an alphabetical name index. It is intended for scientists, doctoral students, post-graduate students, applicants, master's students, teachers and employees of educational institutions.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, bibliographic index
Бібліографічний опис
Наукові праці науково-педагогічних працівників (2021 рік) : бібліографічний покажчик / уклад.: Н. П. Фурман, О. І. Бублій ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк ; Наукова бібліотека Державного податкового університету. – Ірпінь, 2022. – 250 с.