Cучасні тенденції розвитку магазинів безмитної торгівлі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : УДФСУ
Анотація
У тезах досліджене питання провадження безмитної торгівлі. Вказано на необхідність розширення міжнародної торгівлі, у тому числі – безмитної через duty-free магазини. Торгівля через згадані магазини є перспективним напрямом розвитку малого і середнього бізнесу. Вивчено міжнародний досвід щодо діяльності магазинів безмитної торгівлі. Зауважено, що головні акценти у розвитку магазинів безмитної торгівлі чітко зміщуються у сторону Азії та Тихоокеанського регіону. Визначено основні десять категорій найбільш купованих товарів у duty-free магазинах. Встановлено, що безмитна торгівля має величезний потенціал для розвитку. Платформу для діяльності цих магазинів формують такі напрями, як: поява нового каналу торгівлі на міжнародних залізничних вокзалах, будівництво і модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску на території України, розвиток термінальної індустрії, запуск масштабних державних програм за лінією індустрії транспорту та подорожей, а також розвиток нових бізнес-форматів для duty-free магазинів. The thesis explores the issue of duty-free trade implementation. It is stated that the need is to expand international trade, including duty-free through duty-free shops. Trading through these stores is a promising area for small and medium businesses. It is considered international experience in the activity of duty-free shops. It is noted that the main focus in the development of duty-free shops is clearly shifting towards Asia and the Pacific. It is highlighted the top ten categories of most purchased goods in duty-free shops. It is established that duty-free trade has great potential for development. The platform of activity of these shops is formed in such directions as: emergence of a new channel of trade at international railway stations, construction and modernization of international checkpoints in the territory of Ukraine, development of the terminal branch, launch of a large-scale state programs in the direction of the transportation and tourism industry, as well as the development of new business formats for duty-free shops.
Опис
Ключові слова
безмитна торгівля, магазини безмитної торгівлі, товари, duty-free trade, duty-free shops, goods
Бібліографічний опис
Капітанець С. В. Cучасні тенденції розвитку магазинів безмитної торгівлі / С. В. Капітанець // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : матер. наук.-практ. інтернет-семінару, 25 лютого-7 березня 2019 р., Ірпінь / Державна фіскальна служба України, НДІ фіскальної політики, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь : УДФСУ. – 2019. – С. 34–36.
Зібрання