Cоціальний капітал як важливий ресурс розвитку держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інфраструктура ринку
Анотація
У статті розглянуто питання соціального капіталу як чинника соціально-економічного розвитку держави в умовах інституційних змін. Вказано на важливість розвитку складових соціального капіталу, таких як: довіра, безпека, комунікації та інклюзія. Виокремлено три основні моделі соціального капіталу. Доведено, що розвиток людського капіталу пов’язаний з розвитком соціального і, при наявності суспільних відносин у співтоваристві, активно розвивається і служить розвитку спільноти. Проте, невизначеність та нестабільність у державі може призвести до порушення ціннісних орієнтацій та недовіри суспільства, недотримання соціальних норм, тобто до деструкції та нестійкості розвитку соціального капіталу. Також встановлено, що вибір України як держави, котра декларує прагнення подолати кризові тенденції свого розвитку та відповідати викликам зміни технологічних укладів цивілізаційного розвитку, неодмінно має спрямовуватись на підвищення ролі, розвитку та накопичення соціального капіталу як важливого державного ресурсу. The issues of value orientations of society, trust and respect for social norms, which are the main components of social capital, are becoming increasingly important in the face of rapid change, uncertainty and instability. The development of social capital ensures the sustainability of social and economic growth and the effectiveness of governance. The destruction of accumulated social capital, the absence of new directions for its growth and replenishment raises fears about the possible loss of such important resource for the development of the state. It is determined that social capital includes the totality of the subjects of social life, the network of their relationships, values and norms, which they adhere to, as well as the various activities performed by them on their own initiative within the established network of connections and in compliance with the established system of norms of social interaction. It is proved that the development of human capital is connected with the development of social and, in the presence of public relations in the community, actively develops and serves the development of the community. However, uncertainty and instability in the state can lead to a violation of value orientations and distrust of society, failure to observe social norms, that is, to destruction and instability of social capital development. In this article, the authors argue that social capital is the next stage in the evolution of human capital, where communication within established communities, through the accumulation of a certain level of trust and mutual responsibility, acquires a synergistic ability to form a new resource. One of the conditions for the development and improvement of the quality of human capital is a high index of social freedom and investment in the development of active and conscious people, the formation of a tolerant attitude to new vectors of social development, the filling of a new meaning of the role of man in the life of the state, the main feature of which is a high level of social responsibility to society.
Опис
Ключові слова
соціальний капітал, соціальні зв’язки, людський капітал, громадськість, довіра, безпека, комунікації, інклюзія., social capital, social relations, human capital, public, trust, security, communications, inclusion
Бібліографічний опис
Капітанець С. В. Соціальний капітал як важливий ресурс розвитку держави [Електронний ресурс] / С. В. Капітанець // Інфраструктура ринку. – 2020. – № 39. – С. 291–296. – Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/39_2020_ukr/39_2020.pdf
Зібрання