Податкова політика держави та її вплив на економічний розвиток

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
За результатами дослідження сформульовані висновки та рекомендації, що полягають в обґрунтуванні перспективних напрямків трансформації вітчизняної податкової політики в умовах війни та розробці практичних рекомендацій, які будуть сприяти соціально-економічному розвитку України. Одержані результати можуть бути використані Державною податковою службою України, Міністерством фінансів України та органами законодавчої та виконавчої влади щодо обґрунтування напрямів податкової реформи в Україні. According to the results of the research, conclusions and recommendations are formulated, which consist in substantiating the prospective directions of the transformation of the domestic tax policy in the conditions of war and the development of practical recommendations that will contribute to the socio-economic development of Ukraine. The obtained results can be used by the State Tax Service of Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine and the bodies of the legislative and executive authorities to substantiate the directions of tax reform in Ukraine.
Опис
Ключові слова
податки, податкова політика, економічний розвиток держави, податкове навантаження, ПДВ, акцизний податок., taxes, tax policy, economic development of the state, tax burden, VAT, excise tax
Бібліографічний опис
Дробович К. В. Податкова політика держави та її вплив на економічний розвиток : кваліфікаційна робота / К. В. Дробович ; наук. кер. Л. П. Довгань ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 67 с.