Податкова політика держави та її вплив на економічний розвиток

dc.contributor.authorДробович Катерина Володимирівна
dc.contributor.authorDrobovych Kateryna Volodymyrivna
dc.date.accessioned2023-03-30T07:06:27Z
dc.date.available2023-03-30T07:06:27Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractЗа результатами дослідження сформульовані висновки та рекомендації, що полягають в обґрунтуванні перспективних напрямків трансформації вітчизняної податкової політики в умовах війни та розробці практичних рекомендацій, які будуть сприяти соціально-економічному розвитку України. Одержані результати можуть бути використані Державною податковою службою України, Міністерством фінансів України та органами законодавчої та виконавчої влади щодо обґрунтування напрямів податкової реформи в Україні. According to the results of the research, conclusions and recommendations are formulated, which consist in substantiating the prospective directions of the transformation of the domestic tax policy in the conditions of war and the development of practical recommendations that will contribute to the socio-economic development of Ukraine. The obtained results can be used by the State Tax Service of Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine and the bodies of the legislative and executive authorities to substantiate the directions of tax reform in Ukraine.
dc.identifier.citationДробович К. В. Податкова політика держави та її вплив на економічний розвиток : кваліфікаційна робота / К. В. Дробович ; наук. кер. Л. П. Довгань ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 67 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/140
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectподатки, податкова політика, економічний розвиток держави, податкове навантаження, ПДВ, акцизний податок.
dc.subjecttaxes, tax policy, economic development of the state, tax burden, VAT, excise tax
dc.titleПодаткова політика держави та її вплив на економічний розвиток
dc.title.alternativeTax policy of the state and its influence on the development of the economy
dc.typeOther
Файли