Теоретичні аспекти алгоритмічного мислення в навчанні математиці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
Метою даної роботи є аналіз використання алгоритмів в навчанні математиці в загальноосвітніх та фахових навчальних закладах. Розглянуто традиційні та інноваційні методи створення та використання алгоритмів при забезпеченні змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» в процесі теоретичного та практичного навчання математиці у фахових навчальних закладах економічного спрямування. The purpose of this work is to analyze the use of algorithms in teaching mathematics in secondary and vocational schools. Traditional and innovative methods of creating and using algorithms in providing the content line "Entrepreneurship and Financial Literacy" in the process of theoretical and practical teaching of mathematics in professional educational institutions of economic orientation are considered.
Опис
Ключові слова
алгоритм, алгоритмічне мислення, методика математики, algorithm, algorithmic thinking, methods of mathematics
Бібліографічний опис
Чернобай О. Б. Теоретичні аспекти алгоритмічного мислення в навчанні математиці / О. Б. Чернобай, В. О. Анепір // Перспективи та інновації науки. Серія: Педагогіка. Серія: Психологія. Серія: Медицина. – 2021. – Вип. № 3 (3). – С. 142–148.
Зібрання