Модернізація роботи готельно-ресторанного бізнесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження методичних та теоретичних аспектів модернізації суб’єктів готельно- ресторанного бізнесу. Study of methodical and theoretical aspects of modernization of subjects of hotel and restaurant business.
Опис
Ключові слова
модернізація, готель, ресторан, рекомендації, оновлення, modernization, hotel, restaurant, recommendations, upgrade
Бібліографічний опис
Муц М. Є. Модернізація роботи готельно-ресторанного бізнесу : кваліфікаційна робота (проєкт) / М. Є. Муц ; наук. кер. А. А. Грушева ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 75 с.