Розвиток фінансового сектору та економічні чинники його забезпечення в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економічний часопис-XXI
Анотація
У статті визначено сутність зростання та розвитку фінансового сектору (сектору фінансових корпорацій). Виявлено основні чинники розвитку фінансового сектору, зокрема внесок галузей економіки до ВВП, обсяг ВВП на душу населення, якість життя населення, сталість економічного розвитку країни. Досліджено економічний розвиток як динамічний процес скорочення розриву між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються. Доведено неможливість використання стратегії «наздоганяльного розвитку» для економіки України та її фінансового сектору. The article defines the essence of the growth and development of the financial sector (the sector of financial corporations). The main factors of the development of the financial sector have been identified, in particular the contribution of economic sectors to GDP, the amount of GDP per capita, the quality of life of the population, and the stability of the country's economic development. Economic development is studied as a dynamic process of reducing the gap between developed and developing countries. The impossibility of using the "catch-up development" strategy for the economy of Ukraine and its financial sector has been proven.
Опис
Ключові слова
фінансовий сектор; економічний розвиток; економічне зростання; інституції; добробут, financial sector; economical development; economic growth; institutions; welfare
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Розвиток фінансового сектору та економічні чинники його забезпечення в Україні / Ю. М. Коваленко // Економічний часопис-XXI. – 2015. – № 5-6. – С. 77–81.
Зібрання