Розпорядження майном вилученим за порушення митного законодавства в Індії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро : НМетАУ
Анотація
У тезах розглянуто основні способи розпорядження майном, що перейшло у власність держави за порушення митного законодавства в Індії. Визначено, що Особливістю розпорядження вилученими товарами в Індії є те, що всі товари згруповані в 4 групи і залежно від групи здійснюються процедура розпорядження ними. Класифікацію товарів здійснено на оcнові окремих характеристик та життєвого циклу товарів. The article deals with the main ways of disposing of property that has become state property for violation of customs legislation in India. It is determined that the peculiarity of disposing of confiscated goods in India is that all the goods are grouped into 4 groups and, depending on the group, the procedure for disposing of them is carried out. The classification of goods is based on individual characteristics and the life cycle of the goods.
Опис
Ключові слова
вилучення, розпорядження, порушення митного законодавства, класифікація, removal, disposal, violation of customs legislation, classification
Бібліографічний опис
Попель С. А. Розпорядження майном вилученим за порушення митного законодавства в Індії / С. А. Попель // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки. Частина 1 : зб. наук. статей за матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. (за міжнародною участю), Дніпро, 11-12 квітня 2019 р. – Дніпро : НМетАУ, 2019. – С. 150–154. https://nmetau.edu.ua/file/kfin_18491.pdf
Зібрання