Тестовий контроль знань студентів на заняттях німецької мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
У тезах розглядаються особливості тестового контролю знань студентів на заняттях німецької мови,що є важливим компонентом системи навчання іноземної мови. До засобів тестового контролю ми відносимо власне тести у друкованій версії, звукозапис тестових матеріалів, спеціальні бланки для фіксування відповідей тестованих, методи оцінки результатів виконання даного тесту. The thesis deals with the features of the test control of students' knowledge in German, which is an important component of the foreign language teaching system. To the meaning of test control we include the actual tests in the printed version, sound recording of test materials, special forms for recording the answers of the tested, and methods of evaluating the results of the performance of this test.
Опис
Ключові слова
тестовий контроль, навчальний процес, засоби контролю, підсумкове тестування., test control, educational process, means of control, final testing.
Бібліографічний опис
Шапошник Г. Г. Тестовий контроль знань студентів на заняттях німецької мови / Г. Г. Шапошник // Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права : матер. ІХ Міжвузівської наук.-практ. Інтернет -конф., 25 квітня 2019 р., Київ / [ред. кол. : В. В. Чернєй, С. С. Чернявький, І. Г. Галдецька та ін.] ; Мін-во внутрішніх справ України, Нац. академія внутрішніх справ, Каф. іноземних мов. – Київ, 2019. – 98 с.
Зібрання