Управління митними ризиками: теорія та практика

dc.contributor.authorПашко Павло Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorБережнюк Іван Григоровичuk_UA
dc.contributor.authorБережнюк Іван Івановичuk_UA
dc.contributor.authorБрендак А.І.uk_UA
dc.contributor.authorБулана В.В.uk_UA
dc.contributor.authorЖиленко В.В.uk_UA
dc.contributor.authorКомаров Олег Вікторовичuk_UA
dc.contributor.authorНагорічна Ольга Степанівнаuk_UA
dc.contributor.authorНеліпович Олена Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorНесторишен Ігор Васильовичuk_UA
dc.contributor.authorПивоваров Володимир Олеговичuk_UA
dc.contributor.authorРазумей Галина Юріївнаuk_UA
dc.contributor.authorРазумей Максим Миколайовичuk_UA
dc.contributor.authorТуржанський Віталій Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorФрадинський Олександр Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorЯсевич Микола Михайловичuk_UA
dc.contributor.authorPashko Pavlo Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorBerezhniuk Ivan Hryhorovychen_EN
dc.contributor.authorBerezhniuk Ivan Ivanovychen_EN
dc.contributor.authorBrendak A.I.en_EN
dc.contributor.authorBulana V.V.en_EN
dc.contributor.authorZhylenko V.V.en_EN
dc.contributor.authorKomarov Oleh Viktorovychen_EN
dc.contributor.authorNahorichna Olga Stepanivnaen_EN
dc.contributor.authorNelypovych Olena Volodymyrivnaen_EN
dc.contributor.authorNestoryshen Ihor Vasylʹovychen_EN
dc.contributor.authorPyvovarov Volodymyr Olehovychen_EN
dc.contributor.authorRazumei Halyna Yuriyivnaen_EN
dc.contributor.authorRazumei Maksym Mykolayovychen_EN
dc.contributor.authorTurzhanskyi Vitaliy Anatoliyovychen_EN
dc.contributor.authorFradynskyі Oleksander Anatoliyovychen_EN
dc.contributor.authorYasevych Mykola Mykhaylovychen_EN
dc.date.accessioned2023-10-06T11:59:12Z
dc.date.available2023-10-06T11:59:12Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractУ виданні всебічно проаналізовано теоретичні засади функціонування системи управління митними ризиками та можливість надання подальших спрощень митних процедур шляхом використання ризикоорієнтованих інструментів митного контролю, узагальнено особливості профілювання митних ризиків в контексті забезпечення митної безпеки України. Крім того, в монографії досліджено особливості застосування системи управління ризиками за різними сферами здійснення митного контролю, а саме: при митному контролі пасажирських переміщень через авіаційні пункти пропуску, міжнародних поштових та експрес-відправлень, при здійсненні аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Окремо розглянуто питання формування механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування. Монографія розрахована на фахівців з митної справи, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також на працівників митниць і учасників зовнішньоекономічної діяльності. In the publication theoretical basis of customs risk management system functioning and possibilities of granting further simplifications of customs procedures by application of risks-oriented tools of customs control are analyzed, peculiarities of customs risks profiling in the context of customs security of Ukraine protection are generalized. Additionally, in the monograph specific features of risk management system application by different areas of customs control fulfillment are explored: during customs control of passengers, moving through air border crossing points, international mail and express shipments, during analysis of activity performed by entities engaged in foreign trade. Separately, issue of forming mechanism for risks analysis in the context of pre-arrival information system implementation is explored. The monograph is intended for specialists in Customs affairs, university teachers and students as well as Customs officers and participants of foreign economic activity.
dc.identifier.citationУправління митними ризиками: теорія та практика : монографія / за заг. ред. І. В. Несторишена, В. А. Туржанського ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України [та ін.]. – Ірпінь-Хмельницький, 2018. – 302 с. – (Серія : Податкова та митна справа в Україні)
dc.identifier.isbn978-617-7600-43-4
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/797
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь-Хмельницький
dc.relation.ispartofseriesПодаткова та митна справа в Україні
dc.subjectмитні ризики, митна безпека, система аналізу та управління митними ризиками, профілювання митних ризиківuk_UA
dc.subjectcustoms risks, customs security, system of analysis and management of customs risks, profiling of customs risksen_EN
dc.titleУправління митними ризиками: теорія та практика
dc.title.alternativeCustoms risk management: theory and practice
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
monograph_2018_IR_378.pdf
Розмір:
80.44 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання