Концепт індустрії фінансових послуг і фінансового сервісу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Чернігів : ЧНТУ
Анотація
Досліджено специфіку фінансових послуг і фінансового сервісу. Визначено місце інвестиційних послуг у складі фінансових. Визначено сутність фінансової операції, продукту, комплексу фінансових послуг. Подано визначальні складові фінансового сервісу. Запропоновано паспорт фінансової послуги. Визначено основи конкурентоспроможності фінансових послуг. The specifics of financial services and financial services are explored. The place of investment services in the financial category is determined. The essence of financial transaction, product, complex of financial services is determined. The defining components of the financial service are provided. The financial service passport is offered. The foundations of financial services competitiveness are determined.
Опис
Ключові слова
фінансовий сервіс, фінансова послуга, інвестиційна послуга, паспорт, якість, конкурентоспроможність, financial service, financial service, investment service, passport, quality, competitiveness
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Концепт індустрії фінансових послуг і фінансового сервісу / Коваленко Ю. М. // Розвиток фінансових посередників в турбулентних умовах функціонування національної економіки : кол. монографія / за заг. ред. В. І. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 200 с.
Зібрання