Концепт індустрії фінансових послуг і фінансового сервісу

dc.contributor.authorКоваленко Юлія Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.authorKovalenko Yulia Mykhailivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-06-09T12:02:29Z
dc.date.available2023-06-09T12:02:29Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractДосліджено специфіку фінансових послуг і фінансового сервісу. Визначено місце інвестиційних послуг у складі фінансових. Визначено сутність фінансової операції, продукту, комплексу фінансових послуг. Подано визначальні складові фінансового сервісу. Запропоновано паспорт фінансової послуги. Визначено основи конкурентоспроможності фінансових послуг. The specifics of financial services and financial services are explored. The place of investment services in the financial category is determined. The essence of financial transaction, product, complex of financial services is determined. The defining components of the financial service are provided. The financial service passport is offered. The foundations of financial services competitiveness are determined.
dc.identifier.citationКоваленко Ю. М. Концепт індустрії фінансових послуг і фінансового сервісу / Коваленко Ю. М. // Розвиток фінансових посередників в турбулентних умовах функціонування національної економіки : кол. монографія / за заг. ред. В. І. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 200 с.
dc.identifier.isbn978-966-2188-90-5
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/459
dc.language.isouk_UA
dc.publisherЧернігів : ЧНТУ
dc.relation.isreferencedby1. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: [монографія] / Гаманкова О. О. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с. 2. Генеральна угода про торгівлю послугами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=981_017. 3. Дубина М. Економічна сутність та види фінансових послуг / М. Дубина // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 3. – С. 124–135. 4. Коваленко Ю. М. Теоретичні аспекти сутності послуги та її види / Ю. М. Коваленко // Вісник КНТЕУ. – 2012. – №. 2. – С. 38–46. 5. Коваленко Ю. М. Фінансові послуги: сутність і класифікація / Ю. М. Коваленко // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 162. – 169. 6. Леонов Д. Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції: [монографія] / Леонов Д., Льовочкін С., Хоружий С.; за наук. ред. В. . Федосова. – К.: УІРФР, 2008. – 848 с. 7. Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с. 8. О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций [Электронный ресурс]: Закон Республики Казахстан: от 04.07.03 г. № 474-ІІ. – Режим доступа: http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=02865&all=all]. 9. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України: від 07.12.2000 р. № 2121-III. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/B_zakon/law_BBD.pdf. 10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]: Закон України: від 12.07.01 р. № 2664. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2664-14. 11. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та європейськими співтовариствами та їх державами-членами [Електронний ресурс]: Угода, ратифікована ЗУ: від 10.11.94 р. № 237/94-ВР. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012. 12. Юлдашев Р. Т. Страховой бизнес: Словарь-справочник / Юлдашев Р. Т. – М.: Анкил, 2000. – 272 с. 13. Asmundson I. What Are Financial Services? [Електронний ресурс] / I. Asmundson // Finance &Development. – 2011. – Vol. 48. – № 1. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2011/03/pdf/basics.pdf. 14. Оn markets in financial instruments amending [Електронний ресурс]: Directive of the European Parliament and of the Council: of 21.04.04 № 2004/39/EC. – Режим доступу: http://www.mifidirective.com/mifiddirective.pdf. 15. On the coordination of laws, regulation and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) [Електронний ресурс]: Council Directive: of 20.12.85 № 85/611/EEC. – Режим доступу: http://www.esma.europa.eu/system/files/Dir_85_611.PDF.
dc.subjectфінансовий сервіс, фінансова послуга, інвестиційна послуга, паспорт, якість, конкурентоспроможністьuk_UA
dc.subjectfinancial service, financial service, investment service, passport, quality, competitivenessen_EN
dc.titleКонцепт індустрії фінансових послуг і фінансового сервісу
dc.title.alternativeConcept of the industry of financial services and financial services
dc.typeBook chapter
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
monograph_2017_IR_111.pdf
Розмір:
292.54 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання