Економічні та творчі аспекти функціонування спортивної преси (на прикладі проєкту спортивного журналу)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження базується на визначенні економічних та творчих аспектів функціонування спортивної преси на прикладі проєкту спортивного журналу. За результатами дослідження сформульовані економічні та творчі особливості створення та функціонування спортивного видання. Одержані результати можуть бути використані для створення нових і вдосконаленні діючих спортивних журналів. The study is based on the definition of the economic and creative aspects of the functioning of the sports press on the example of the sports magazine project. Based on the results of the research, economic and creative are formulated peculiarities of the creation and operation of a sports publication. The obtained results can be used to create new and improve existing sports magazines.
Опис
Ключові слова
преса, цільова авдиторія, тематично-графічна концепція, бізнес-план, press, target audience, thematic and graphic concept, business plan
Бібліографічний опис
Щербатюк Р. Л. Економічні та творчі аспекти функціонування спортивної преси (на прикладі проєкту спортивного журналу) : кваліфікаційна робота / Р. Л. Щербатюк ; наук. кер. В. В. Градов ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. мовної підготовки та соціальних комунікацій. — Ірпінь, 2023. – 54 с.