Дослідження діяльності небанківських фінансових установ як учасників сучасного ринку фінансових послуг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економічний аналіз: збірник наукових праць
Анотація
У статті здійснено оцінку діяльності основних небанківських фінансово-кредитних установ. Проаналізовано основні показники діяльності небанківських фінансових установ в розрізі основних сегментів сучасного ринку фінансових послуг. Визначено проблеми, які гальмують розвиток ринку страхових послуг, ринку недержавного пенсійного забезпечення та ринку ломбардного кредитування. Зроблено висновок про необхідність негайного вирішення системних проблем на ринку фінансових послуг для забезпечення його ефективного та стабільного функціонування в майбутньому. The article assesses the activities of the main non-bank financial institutions. Analyzed the main indicators of the effectiveness of non-banking financial institutions in the context of the main segments of the modern financial services market. The problems that impede the development of the insurance services market, the non-state pension insurance market and the lombard loan market are identified. It is concluded that it is necessary to immediately solve the system problems in the financial services market in order to ensure its effective and stable operation in the future.
Опис
Ключові слова
небанківські фінансові установи, ринок фінансових послуг, Національна комісія з фінансових послуг України, страховий ринок, недержавні пенсійні фонди, ринок послуг ломбардів., non-bank financial institutions; financial services market, National Financial Services, insurance market, non-state pension funds, pawnshop services market.
Бібліографічний опис
Діденко Л. В. Дослідження діяльності небанківських фінансових установ як учасників сучасного ринку фінансових послуг / Л. В. Діденко, І. А. Кобзар, І. С. Ханалієва // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – 2018. – № 4, Т. 28. – С. 88– 94.
Зібрання