Військово-патріотична освіта як взаємодія громадськості зі Збройними Силами України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
Анотація
Тези розкривають особливості військово-патріотичної освіти, визначають актуальність патріотичного виховання для формування в України єдиної політичної нації, його спрямованість для забезпечення цілісності, соборності України з метою втілення української національної ідеї. Abstracts raskrыvayut essence and Features military-patryotycheskoy education, opredelyayut Relevance patryotycheskoho of education for Formation in Ukraine edynoy polytycheskoy nation, his napravlennost Provision for integrity, conciliarism Ukraine with a view of the National embodiment ukraynskoy ideas.
Опис
Ключові слова
військово-патріотичне виховання, military patryotycheskoe of education
Бібліографічний опис
Шевчук В.А. Військово-патріотична освіта як взаємодія громадськості зі Збройними Силами України / В.А. Шевчук // Актуальні проблеми взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, Старобільськ, 29 вересня 2015 р. [Електронний ресурс] / Мін-во оборони України, Мін-во освіти і науки України, Луганська обл. військ.-цивільна адміністрація [та ін.] – Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. – С. 110–112. – Режим доступу: http://www.academia.edu/17880161/
Зібрання