Професори і доктори наук Університету державної фіскальної служби України (1921–2021)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Випуск біобібліографічного довідника присвячений основним віхам життя та науково-педагогічної діяльності кількох поколінь професорів Університету державної фіскальної служби України за 100 років його функціонування. Розраховано на освітян і науковців вищої школи, на тих, хто цікавиться історією Університету державної фіскальної служби України, а також минулим і сьогоденням освіти й науки в Україні. The bibliographic guide is dedicated to the main milestones in the life and scientific and pedagogical activities of several generations of professors of the University of the State Fiscal Service of Ukraine over the 100 years of its operation. It is intended for educators and scientists of higher education, for those interested in the history of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, as well as the past and present of education and science in Ukraine.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний довідник, biobibliographic reference
Бібліографічний опис
Професори і доктори наук Університету державної фіскальної служби України (1921–2021) : біобібліографічний довідник / уклад. : С. Ж. Йовженко, Н. П. Фурман, А. Т. Симоненко ; ред. О. П. Чорна ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк ; Університет державної фіскальної служби України, Наукова бібліотека Університету державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – 134 с.