Виконання судового рішення за масовим позовом: ґенеза та сучасність

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Алерта
Анотація
Подається ґенеза виконання судового рішення за масовим позовом, на цій основі розкривається сучасний стан розвитку вказаного поняття. The genesis of the execution of a judgment on a mass claim is submitted, on this basis the current state of development of the specified concept is revealed.
Опис
Ключові слова
Виконання судового рішення, масовий позов, цивільне судочинство, захист суб’єктивного права, історія судочинства, Enforcement of judgment, mass action, civil proceedings, protection of subjective law, history of justice
Бібліографічний опис
Рябченко Ю. Ю. Виконання судового рішення за масовим позовом: ґенеза та сучасність / Ю. Ю. Рябченко // Масові (групові) та похідні позови в процесуальному праві України: постановка проблеми : наук.-практ. посіб. ; за заг. ред. д. ю. н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка. – Київ : Алерта, 2019. – Розд. 4.2. – С. 216–235.