Управління кредитними ризиками банку: проблеми та перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Східна Європа: економіка, бізнес та управління
Анотація
У даній роботі проведений аналіз управління ризиками в банках. Досліджено закордонний досвід комплексної інтегрованої системи управління банківськими ризиками на основі концепції ERM (Enterprise Risk Management). Запропоновано підхід до побудови комплексної інтегрованої системи управління банківськими ризиками в Україні. In this paper, an analysis of risk management in banks was conducted. The foreign experience of integrated integrated banking risk management system based on the concept of ERM (Enterprise Risk Management) is explored. The approach to building a comprehensive integrated risk management system in Ukraine is proposed.
Опис
Ключові слова
ризик, кредитний ризик, банківський ризик, інтегрована система управління банківськими ризиками, управління банківськими ризиками., risk, credit risk, bank risk, integrated banking risk management system, bank risk management
Бібліографічний опис
Параниця Н. В. Управління кредитними ризиками банку: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Н. В. Параниця, Д. Л. Пастух // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 6 (17). – С. 824–827. – Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/144.pdf
Зібрання