Діяльність страхових компаній в Україні під впливом реформування регулюючих заходів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
Анотація
У статті здійснено критичний огляд засад регулювання діяльності страхових компаній в Україні із врахуванням останніх законодавчих та нормативних змін. Проведено аналіз окремих показників діяльності страхових компаній на фоні цих же показників інших суб’єктів фінансового ринку та світових тенденцій. Оцінено виявлені тренди. Роз`яснено причини виявлених проблем та негативних тенденцій у динаміці обраних показників в контексті впливу на них регулюючих заходів. The article provides a critical review of the principles of regulating the activities of insurance companies in Ukraine, taking into account the latest legislative and regulatory changes. Emphasis is placed on the importance of studying the impact of regulatory measures on the performance of insurance companies. The insurance companies effectiveness dependence on the regulatory measures effectiveness is emphasized.
Опис
Ключові слова
страхова компанія, страхова діяльність, рівень проникнення страхування, страхова послуга, страховий ринок, insurance company, insurance activity, insurance penetration level, insurance service, insurance market
Бібліографічний опис
Вергелюк Ю. Ю. Діяльність страхових компаній в Україні під впливом реформування регулюючих заходів / Ю. Ю. Вергелюк, Б. Ю. Верещака // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2020. – № 18 (46). – С. 50–56.
Зібрання