Особливості джерельно-правової бази укладання та розірвання шлюбу в Україні у ХVІІІ - на початку ХХ ст.

dc.contributor.authorШевченко Анатолій Євгенійовичuk_UA
dc.contributor.authorКудін Сергій Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorШевченко Дмитро Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorShevchenko Anatolii Yevheniyovychen_EN
dc.contributor.authorKudin Serhii Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorShevchenko Dmytro Anatoliyovychen_EN
dc.date.accessioned2023-06-19T10:54:55Z
dc.date.available2023-06-19T10:54:55Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractДана стаття присвячена дослідженню та комплексному аналізу правового звичаю як основі укладення та розірвання шлюбу в Україні XVIII — на початку XX ст. З урахуванням доктринального дослідження констатовано, що давньослов’янські уявлення про шлюб як про договір між батьками нареченого і нареченої були досить неоднозначні, адже батьківський авторитет і батьківське слово продовжувало залишатися у більшості першою і останньою умовою при вирішенні питання про укладення шлюбу, але, тим не менш, дія окремих указів, які стали прийматися у XVIII ст. стало одним з кроків, спрямованих на захист дітей від батьківського свавілля у родині. This article is devoted to the study and comprehensive analysis of legal custom as a basis for marriage and divorce in Ukraine in the XVIII - early XX centuries. Based on doctrinal research, it was stated that the ancient Slavic ideas about marriage as a contract between the parents of the bride and groom were quite ambiguous, as paternal authority and paternal word continued to remain in most cases the first and last condition in deciding marriage, but less, the effect of individual decrees, which began to be adopted in the XVIII century. became one of the steps aimed at protecting children from parental arbitrariness in the family.
dc.identifier.citationШевченко А. Є. Особливості джерельно-правової бази укладання та розірвання шлюбу в Україні у ХVІІІ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. Є. Шевченко, С. В. Кудін, Д. А. Шевченко // Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century», 19-20 January 2022. – Seattle, USA, 2022. – № 95. – Р. 430–442. – Режим доступу : https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/18078/15818
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/490
dc.language.isouk_UA
dc.publisherSeattle, USA
dc.relation.ispartofseries№ 95
dc.relation.isreferencedby1. Копелянская С. Е. Социально-правовая помощь матери и ребенку. Москва : Гос. изд-во мед. лит-ры, Медгиз, 1950. 244 с. 2. Костянтиноградське духовне правління, м. Костянтиноград, Катеринославського намісництва. ДАХО (Державний архів Харківської області). Ф. 1021. Оп. 1. Спр. 1. 3. Другокласний дівочий монастир, Хорошевський Вознесенський, с. Хорошеве, Харківського повіту. ДАХО (Державний архів Харківської області). Ф. 11. Оп. 1. Спр. 1. 4. Таращанське повітове поліцейське управління, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії. ДАКО (Державний архів Київської області). Ф. 1302. Оп. 1. Спр. 10. 5. Харківська духовне правління. ДАХО (Державний архів Харківської області). Ф. 578. Оп. 3. Спр. 2. 6. Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. Москва : Наука, 1984. 342 с. 7. Эскин Ю. М. Очерки истории местничества в России XVI - XVII вв. Москва : Квадрига, 2009. 512 с. 8. Тимофеев В. Женщина в век фиджм и папильёна (Очерк нравов XVIII века). Наша старина. 1914. N. 5. С. 423-426. 9. Козырев Н. Эволюция взглядов на положение русской женщины. Наша старина. 1914. N. 2. С. 192-201. 10. Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Ананьївського районного управління юстиції Одеської області. ДАОО (Державний архів Одеської області). Ф. 896. Оп. 1. Спр. 11. 11. Переяславське дитяче містечко Київської окружної інспектури народної освіти, м. Переяслав Київського округу. ДАКО (Державний архів Київської області). Ф. Р-1533. Оп. 3. Спр. 62. 12. Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание второе: С 12.12.1825 по 28.02.1881: в 55-ти томах. Санкт-Петербург : Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1830-1885. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/260-polnoe-sobranie-zakonov- rossiyskoy-imperii-sobranie-vtoroe-s-12-12-1825-po-28-02-1881-v-55-ti-t-s-ukaz-spb- 1830-1885?per_page=100 13. Ліпак Г. М. Структура та особливості шлюбно-сімейних норм у Зводу законів Російської імперії 1832 р. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2013. № 6-3. Т.1. С. 19 - 21. 14. Петренко І. М. Православна церква і шлюбні відносини в Україні у ХУІІІ ст. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя: Просвіта, 2007. Вип. XXI. С. 26 - 31. 15. Шевченко А. Є., Озель В. І. Становлення та розвиток основних інститутів українського шлюбно-сімейного права Х-ХІХ ст. ст. монографія: Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 253 с. 16. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. В 55 томах. СПб.: Печатано в Типографии ІІ Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1831 - 1884. (далі: ПСЗ РИ). Собрание І. Т. ХХХІІ, № 25114. 17. ПСЗ РИ. Собрание І. Т УІ, № 3949. 643 с. 18. Шевченко Д. А. Становлення та трансформація правового регулювання шлюбно- сімейних відносин в Україні (ХУІІІ - ХХ століття) : монографія. Харків : Юрайт, 2020. 336 с.
dc.subjectшлюб, сім ’я, шлюбно-сімейні відносини, сімейні правовідносини, подружжя, майнові права подружжя, немайнові права подружжя, майнові відносини подружжяuk_UA
dc.subjectmarriage, family, marital and family relations, family legal relations, spouses, property rights of spouses, non-property rights of spouses, property relations of spousesen_EN
dc.titleОсобливості джерельно-правової бази укладання та розірвання шлюбу в Україні у ХVІІІ - на початку ХХ ст.
dc.title.alternativeFeatures of the source-legal base of marriage and divorce in Ukraine in the XVIII - early XX centuries.
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2022_IR_142.pdf
Розмір:
277.64 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання