Формування доходів Державного бюджету України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
За результатами дослідження сформульовані теоретичні узагальнення, практичний аналіз та пропозиції можуть бути використані для вдосконалення доходної частини державного бюджету України. Основні теоретичні положення та результати прикладних розробок можуть використовуватись при викладанні дисциплін даної сфери у закладах вищої освіти. Одержані результати можуть бути використані пропозиції можуть бути використані на практиці щодо усунення негативних впливів на формування доходної частини бюджету. Theoretical generalizations, practical analysis and proposals formulated according to the research results can be used to improve the revenue part of the state budget of Ukraine. The main theoretical provisions and the results of applied developments can be used in teaching the disciplines of this field in institutions of higher education. The obtained results can be used and suggestions can be used in practice to eliminate negative effects on the formation of the revenue part of the budget.
Опис
Ключові слова
бюджетна система, державний бюджет, місцевий бюджет, доходи державного бюджету, видатки державного бюджету, budget system, state budget, local budget, state budget revenues, state budget expenditures
Бібліографічний опис
Галанець О. М. Формування доходів Державного бюджету України : кваліфікаційна робота / О. М. Галанець ; наук. кер. О. С. Сокирко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 50 с.