Міжнародне інвестування та його вплив на економічний розвиток

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дане дослідження розкриває значення теоретичних та практичних засад міжнародного інвестування в економіку України та визначення його впливу на економічний розвиток. У ході роботи були визначені фактори впливу міжнародного інвестування на економічний розвиток країни, проаналізовано динаміку та структуру міжнародних інвестицій в економіку України, позглянуто проблеми та перспективи розвитку міжнародного інвестування в економіку України. This study reveals the significance of the theoretical and practical foundations of international investment in the economy of Ukraine and the determination of its impact on economic development. In the course of the work, the factors of influence of international investment on the economic development of the country were determined, the dynamics and structure of international investments in the economy of Ukraine were analyzed, the problems and prospects of the development of international investment in the economy of Ukraine were looked at.
Опис
Ключові слова
поняття та сутність міжнародного інвестування, інвестиції, міжнародне інвестування, залучення іноземного капіталу, обсяг міжнародних інвестицій, ефективність потоків міжнародних інвестицій, concept and essence of international investment, investment, international investment, attraction of foreign capital, volume of international investment, efficiency of international investment flows
Бібліографічний опис
Дриняєв А. Ю. Міжнародне інвестування та його вплив на економічний розвиток : кваліфікаційна робота / А. Ю. Дриняєв ; наук. кер. О. В. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. —82 с.