Організаційно-правові основи економічної діяльності уряду Української Держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)
Анотація
Стаття присвячена дослідженню різних аспектів організаційно-правових основ діяльності уряду гетьмана П. Скоропадського в галузі внутрішньої торгівлі. Визначені пріоритетні вектори фінансово-економічної політики в період кризи державотворення, в складних умовах Брест-Литовських зобов’язань. З використанням широкого кола архівних матеріалів автором висвітлені етапи встановлення державної монополії на продаж зернової, цукрової та горілчаної продукції; подані матеріали активної співпраці міністерств Української Держави з представниками торговельно-промислових кіл. The article is devoted to the study of various aspects of organizational and legal framework activities of the government of Hetman P. Skoropadsky in the field of domestic trade. Identified priority vectors of financial and economic policy during the crisis of state formation, in the difficult conditions of the Brest-Lithuania commitments. Using a wide range archival materials, the author highlights the stages of establishing a state monopoly on sale of grain, sugar and vodka products; submitted materials of active cooperation ministries of the Ukrainian State with representatives of trade and industry;
Опис
Ключові слова
Українська Держава, гетьман П. Скоропадський, економічна політика, торговельна політика, хлібна монополія, цукрова промисловість, горілчана промисловість, Ukrainian State, Hetman P. Skoropadsky, economic policy, trade policy, grain monopoly, sugar industry, vodka industry
Бібліографічний опис
Зібрання