Комунікативна політика держави в контесті посилення суспільного впливу.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на подальше дослідження та вдосконалення комунікативної політики для підвищення ефективності діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування. Development of theoretical provisions and practical recommendations aimed at further research and improvement of communicative policy to improve the efficiency of public authorities and local self-government
Опис
Ключові слова
комунікація, політика, держава, органи державної влади та місцевого самоврядування, communication, politics, state, public authorities and local self-government bodies
Бібліографічний опис
Мартиненко М. В. Комунікативна політика держави в контесті посилення суспільного впливу : кваліфікаційна робота / М. В. Мартиненко ; наук. кер. С. А. Супруненко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 70 с.