Комунікативна політика держави в контесті посилення суспільного впливу.

dc.contributor.authorМартиненко Марія Володимирівна
dc.contributor.authorMartynenko Mariya Volodymyrivna
dc.date.accessioned2023-05-30T07:07:16Z
dc.date.available2023-05-30T07:07:16Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractРозробка теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на подальше дослідження та вдосконалення комунікативної політики для підвищення ефективності діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування. Development of theoretical provisions and practical recommendations aimed at further research and improvement of communicative policy to improve the efficiency of public authorities and local self-government
dc.identifier.citationМартиненко М. В. Комунікативна політика держави в контесті посилення суспільного впливу : кваліфікаційна робота / М. В. Мартиненко ; наук. кер. С. А. Супруненко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 70 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/359
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectкомунікація, політика, держава, органи державної влади та місцевого самоврядування
dc.subjectcommunication, politics, state, public authorities and local self-government bodies
dc.titleКомунікативна політика держави в контесті посилення суспільного впливу.
dc.title.alternativeCommunicative policy of the state in the contest of strengthening social influence
Файли